Červenec 2010

copyright

25. července 2010 v 18:26 | noirre

Dílo smíte:

 • Šířit - kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti

Za těchto podmínek

 • Uveďte autora - Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
 • Neužívejte dílo komerčně - Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
 • Nezasahujte do díla - Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech.

Dále berete na vědomí:

 • Jiné podmínky - Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 • Volná díla - Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
 • Jiná práva - Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
  • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
  • Autorova osobnostní práva;
  • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Metropole

21. července 2010 v 21:51 | Martin V.
Metropole

summer melody

21. července 2010 v 18:48 | Martin V.
have the wind in your hair

the best of